Faktúry ŠJ 2015

Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma
1  CS FRUIT  12.1.2015  116,38
2  ATC  14.1.2015  661,74
3  PD IVANKA  15.1.2015  136,64
4  GRANDFFOD  15.1.2015  639,66
5  CS FRUIT  26.1.2015  62,10
6  OREMUS  26.1.2015  12,80
 7  SNIEZIK  9.2.2015  127,69
 8  OREMUS  9.2.2015  18,24
 9  PD  15.2.2015  127,72
 10  ATC 15.2.2015 274,34
 11  GRANDFFOD  16.2.2015  155,05
 12  OREMUS  25.2.2015 10,56
 13  PD IVANKA  13.3.2013 128,56
 14  CS FRUIT  13.3.2015  92,59
 15  PD IVANKA  24.3.2015  127,25
 16  GRANDFOD  26.3.2015  903,72
 17  PD IVANKA  13.4.2015  88,68
 18  CS FRUIT  15.4.2015  37,14
 19  OREMUS  20.4.2015  9,30
 20  GRANDFOOD  28.4.2015  404,90
 21  OREMUS  4.5.2015  13,39
 22  CS FUIT  4.5.2015  114,48
 23  PD IVANKA  10.5.2015  103,30
 24  GRANDFOOD  20.5.2015  358,24
 25  PD IVANKA  26.5.2015  94,66
 26  CS FRUIT  1.6.2015 120,11
 27  PD IVANKA  6.6.2015  142,44
 28  GRANDFOOD  15.6.2015  273,56
 29  CS FRUIT  20.6.2015  50,78
 30 PD IVANKA  25.6.2015  46,58
 31  SAMPINON  3.9.2015  89,35
 32  PD IVANKA 10.9.2015  87,88
 33  OREMUS  12.9.2015  26,28
 34  GRANDFOOD  14.9.2015  548,71
 35  PD IVANKA  14.9.2015  81,0
 36  OREMUS  25.9.2015  13,52
 36 SNIEZIK  2.10.2015  224,84
 37  OREMUS  2.10.2015  9,30
 38  PD IVANKA  6,.10.2015  71,89
 39  GRNDFOOD  6.10.2015  362,36
 40 sniezik  7.10.2015 179,63
 41  SAMPINON 20.10.2015 117,60
 42  SNIEZIK 26.10.2015 236,36
43 GRANDFOOD 2.11.2015 599,77
44 PD IVANKA 5.11.2015 68,89
 45 ATC 10.11.2015 77,40
 46  SAMPINON 12.11.2015 159,13
 47  PD IVANKA 15.11.2015 87,51
 48 OREMUS 17.11.2015 12,54
 49 INMEDIA  24.11.2015 147,89
50 SAMPINON 27.11.2015 107,11
 51  PD IVANKA  27.11.2015 144,78
 52 GRANDFOOD 28.11.2015 110,56
 53 OREMUS 29.11.2015 7,82
 54 GRANFOOD 1.12.2015 515,37
 55 Pd Ivanka  12.12.2015  123,0

<<<objednávky