Objednávky ŠJ-sa vykonávajú telefonicky

Číslo objednávky Dodávateľ Dátum prijatia Suma
telefonické objednávky

faktúry >>>