Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Hlavná kuchárka: Marta Deglovičová
Kuchárky: Ľubica Gavulová, Lucia Poláčková

 Jedálny lístok od 18.2. – 22.2.2019

Pondelok

05.083 Polievka kuracia

13.028 Zeleninové rizoto

24.001 Kyslá uhorka

01.006 Čaj ovocný

Utorok

05.036 Polievka hrášková

09.013 Kuracie stehno poľovnícke

16.030 Zemiaky opekané

01.002 Citronáda

Streda

05.100 Polievka špenátová s opek. žemlou 

14.051 Zapekané rezance s makom a lekvárom

01.011 Čaj s citrónom  

Štvrtok

05.007 Polievka cesnaková  

07.008 Brav. na smotane

16.005 Knedľa kysnutá

01.027 Voda so sirupom 

Piatok

05.097 Polievka šošovicová

12.073 Zemiaky zapekané so syrom  šunkou

24.050 Kapustový šalát

01.002 Citronáda

 Prázdniny od 25.2.- 1.3.2019 v ŠJ sa nevarí !!!

Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                                        Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť osobne, telefonicky alebo mailom na jedalen@zskrcmeryho .sk  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné:

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,09 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,16 €/deň
dospelý …………………….    2,80 €/deň

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,09 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,16 €/deň

Stravné bezlepková dieta:

MŠ     ………………………. 0,86 euro/ deň

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,31 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,39 euro/ deň

SŠ +  dospelý …………..   3,05 euro/deň

Oznámenie

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje 24 hod. vopred. Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15hod. Za neodobratú, alebo včas neodhlasenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred a to :

  • formou sporožírového účtu
  • poštovou poukážkou
  • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
  •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
  • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 30 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 8.00 hod.