Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Hlavná kuchárka: Marta Deglovičová
Kuchárky: Ľubica Gavulová, Jaroslava Blažiová

                                          Oznam !!!

Oznamujeme stravníkom , že posledný týždeň vyučovania sa nemôže odhlasovať z obedov , tj. od 24.6.2019, z dôvodu objednávok tovaru .

Posledný deň vyučovania 28.6.2019 sa strava nepodáva !!! 

 Jedálny lístok od 17.6. – 21.6.2019

Pondelok

05.032 Polievka rybacia so zeleninou

14.039 Rezance s krupicou

01.002 Voda s citrónom

Utorok

05.065 Polievka rajčiaková s ryžou

09.025 Kur. prsia v cestíčku   / mš- kurací rezeň prírodný/

16.022 Zemiakový šalát s uhorkami

01.002 Citronáda

Streda 

05.056 Polievka kuracia s cestovinou

13.028 Zeleninové rizoto

24.053 Šalát z hláv. kapusty

01.027 Voda so sirupom

Štvrtok

05.119  Polievka z vaječnej zápražky  

07.010 Brav. stehno bratislavské

16.002 Halušky múčne

01.002 Citrónáda  

Piatok

05.070 Polievka pórová

12.069 Zemiaky štrasburské

24.001 Kyslá uhorka 

01.006 Voda so sirupom

 Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                                        Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť osobne, telefonicky alebo mailom na jedalen@zskrcmeryho .sk  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné od 1.9.2019

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,21 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,30 €/deň
dospelý …………………….    2,95 €/deň

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,01 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,10 €/deň

Stravné bezlepková dieta:

MŠ     ………………………. 1,08 euro/ deň

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,46 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,56 euro/ deň

SŠ +  dospelý …………..   3,23 euro/deň

                                                                        Oznámenie!!!

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje 24 hod. vopred do 14.00 hod.

Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred a to :

  • formou sporožírového účtu
  • poštovou poukážkou
  • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
  •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
  • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.