Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Kuchárka: Jaroslava Blažiová, Darina Kromková
Pom .kuchárky: Ľubica Gavulová,

 

Jedálny lístok od 24.2.2020- 28.2.2020

Pondelok

05.079 Polievka rybacia so zeleninou

14.007 Dukátové buchtičky s pudingom

01.006 Čaj ovocný

Utorok

05.008 Polievka cibuľová s cestovinou

12.044 Plávnická roláda

16.019 Zemiaková kaša

24.036 šalát uhorkový

01.002 Citronáda

Streda

05.017 Polievka fazuľová

13.050 Varené vajcia

17.010 Prívarok špenátový

16.034 Zemiaky varené

01.06 Čaj ovocný

Štvrtok

05.048 Polievka karfiolová

09.013 Kur. mäso poľovnícke

16.011 Ryža dusená

1.027 Voda so sirupom

Piatok

05.135 Polievka zo zel. hrášku s mrveničkou

16.005 Cestovina zapečená so šunkou

24.001 Kyslá uhorka

01.002 Citronáda

                                              OZNAM !!!!

OD 17.2.2020 do 21.2.2020

jarné prázdniny – nevarí sa v ŠJ !!!

Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                                        Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky .  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/ 

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné od 1.9.2019

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,21 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,30 €/deň
dospelý …………………….    2,95 €/deň

+ režia – 5 € žiak / mesiac

+ Cudzí stravník – réžia 1,54 €/deň

Platby žiaci s dotáciou stravy :         1.- 4. tr                    5.- 9.tr

do 30 . septembra 2019                   15,60 €                     21,0 €

do 15. decembra 2019                     15,60 €                     21,0 €

do 31. marca 2020                           15,60  €                    21,0 €

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,01 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,10 €/deň

Stravné bezlepková dieta /celikiia/ :

MŠ     ………………………. 1,08 euro/ deň

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,46 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,56 euro/ deň

SŠ +  dospelý …………..   3,23 euro/deň

+ režia 5€ žiak/mesiac

+ cudzí stravník -1,54€ /deň

Platby za stravu celiatici :         1.- 4. ročník            5.- 9. ročník

Do 30. septembra 2019                30,60€                   36,60€

do 15. decembra 2019                  30,60€                   36,60€

do 31. marca      2019                   30,60€                   36,60€

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili  na účet ŠJ včas, inak nebude stravníkovi
vydaná strava !!!

 

                                                    Oznámenie!!!

Žiadame stravníkov , aby sa zo stravy odhlasovali  len telefonicky !!!!

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje

24 hod. vopred do 14.00 hod.

Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred a to :

  • formou sporožírového účtu
  • poštovou poukážkou
  • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
  •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
  • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.