Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Hlavná kuchárka: Marta Deglovičová
Kuchárky: Ľubica Gavulová, Jaroslava Blažiová

 Jedálny lístok  21.10.  – 25.10. 2019

Pondelok

05.053  Polievka  krupicová s vajcom

07.048 Párkový perkelt

17.007 Prívarok kelový

03.003 Chlieb k prívarku

01.006 Čaj ovocný

Utorok

05.004 Polievka brokolicová krémová

07.005 Brav. karé po čínsky

16.011 Ryža dusená

01.027 Voda so sirupom

Streda

05.073 Polievka ragú

13.044 Cestoviny so syrom  kečupom

01.006 Čaj ovocný

Štvrtok

05.017 Polievka  fazuľová

14.018 Kysnutý koláč s ovocím

01.027 Voda so sirupom

Piatok 

05.048 Polievka krafiolová

10.020 Rybie filé zapečené so syrom a s jablkami

16.033 zemiaky varené

01.002 Citronáda

  Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                                        Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky .  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/ 

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné od 1.9.2019

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,21 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,30 €/deň
dospelý …………………….    2,95 €/deň

režia – 5 € žiak / mesiac

Platby žiaci s dotáciou stravy :         1.- 4. tr                    5.- 9.tr

do 30 . septembra 2019                   15,60 €                     21,0 €

do 15. decembra 2019                     15,60 €                     21,0 €

do 31. marca 2020                           15,60  €                    21,0 €

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,01 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,10 €/deň

Stravné bezlepková dieta /celikiia/ :

MŠ     ………………………. 1,08 euro/ deň

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,46 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,56 euro/ deň

SŠ +  dospelý …………..   3,23 euro/deň

+ režia 5€ žiak/mesiac

Platby za stravu celiatici :         1.- 4. ročník            5.- 9. ročník

Do 30. septembra 2019                30,60€                   36,60€

do 15. decembra 2019                  30,60€                   36,60€

do 31. marca      2019                   30,60€                   36,60€

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili  na účet ŠJ včas, inak nebude stravníkovi
vydaná strava !!!

 

                                                    Oznámenie!!!

Žiadame stravníkov , aby sa zo stravy odhlasovali  len telefonicky !!!!

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje

24 hod. vopred do 14.00 hod.

Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred a to :

  • formou sporožírového účtu
  • poštovou poukážkou
  • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
  •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
  • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.