Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Hlavná kuchárka: Marta Deglovičová
Kuchárky: Ľubica Gavulová, Lucia Poláčková

 Jedálny lístok od 15.4. – 17.4.2019

Pondelok

05.079 Polievka rybacia

13.065 Osúch s cesnakom

01.006 Čaj ovocný

Utorok

05.069 Polievka hrachová

09.061 Kuracie stehná pečené so zemiakovým nákypom

19.015 Kompót miešaný

01.002 Citronáda

Streda

05.037 Polievka krupicová s vajcom 

12.048 Poľské zrazy

16.015 Zeleninová ryža

01.011 Čaj s citrónom  

Štvrtok – Prázdniny !!!

Piatok – Sviatok !!!

JEDÁLNY LÍSTOK OD 22.4.- 26.4.2019

Pondelok – Sviatok !!!

Utorok – Prázdniny !!!

Streda

05.065 Polievka rajčiaková 

13.006 Granadiersky pochod

24.001 Kyslá uhorka

01.027 Voda so sirupom 

Štvrtok

05.041 Polievka kalerábová s vločkami

07.027 Bravčový guláš

16.005 Knedľa kysnutá

01.010 Čaj

Piatok

05.063 Polievka mrkvová

09.012 Kuracie mäso po čínsky / mš- 09.014. Kuracie na hrášku /

16.011 Ryža dusená

01.002 Citronáda

 Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                                        Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť osobne, telefonicky alebo mailom na jedalen@zskrcmeryho .sk  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné:

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,09 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,16 €/deň
dospelý …………………….    2,80 €/deň

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,09 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,16 €/deň

Stravné bezlepková dieta:

MŠ     ………………………. 0,86 euro/ deň

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,31 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,39 euro/ deň

SŠ +  dospelý …………..   3,05 euro/deň

Oznámenie

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje 24 hod. vopred. Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 8.00 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred a to :

  • formou sporožírového účtu
  • poštovou poukážkou
  • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
  •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
  • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 30 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 8.00 hod.