Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Kuchárka: Jaroslava Blažiová, Darina Kromková
Pom .kuchárky: Jana Očadlíková

 Žiadame rodičov , aby sledovali oznamy

na stránke ŠJ!!!

            Oznam pre rodičov !

ŠJ Krčméryho od  2.9.2021 bude zabezpečovať stravu len
prihláseným žiakom MŠ a ZŠ  
V prípade záujmu je potrebné prihlásiť  žiaka na mailovú adresu jedalen@zskrcmeryho.sk
do 30.8.2021, tiež zrealizovať úhrady podľa zápisného lístka t.j. každý mesiac zaplatiť sumu do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca. 
Stravníci, ktorý neuhradia platby nebudú prihlásený na stravu !!!!
 Prihlásenie žiakov na stravu na školský rok 2021/2022

Pokyny k prihlasovaniu na školské stravovanie :

 1. Vyplniť prihlášku- zápisný lístok.
 2. Prihláška je záväzná.
 3. Spôsob odovzdania e- mailom na jedalen@zskrcmeryho.sk
 4. O vrátenie preplatku v prípade ,že sa Vaše  dieťa  nebude  stravovať musia rodičia požiadať.
 5. O vrátenie písomne na e-mail ŠJ
 6. Odporúčame rodičom aby si prihlášku prefotili, nakoľko obsahuje údaje ktoré budú potrebovať.
 7. Všetky pokyny a údaje ,oznamy nájdete na  web stránke školy- Školská jedáleň

Zapisny_listok_stravnika_SJ- MŠ_- celiakia

Zapisny_listok_stravnika_SJ- Zš_- celiakia

Zapisny_listok_stravnika_SJ- Zš_

 Usmernenie__platne_od_1.12.2019

Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

Jedálny lístok od 18.10.2021- 23.10.2021

Pondelok

05.008  Polievka cibuľová

09.041 Rizoto s hydinového mäsa so syrom

24.001 Kyslá uhorka

01.006 Čaj ovocný

Utorok

05.075 Polievka rascová s vajcom

14.043 Vyprážaný syr

19.006 Tatrská omáčka s jogurtu

7.033 Zemiaky varené

01.002 Citronáda

Streda 

05.019 Polievka fazuľová

15.042 Šúľance s makom

01.030 Voda so sirupom

Štvrtok

05.063 Polievka mrkvová so zemiakmi

07.008 Bravčové stehno na smotane

17.005 Knedľa kysnutá

01.027 Voda s citrónom

Piatok

05.048 Polievka karfiolová so zeleninou

13.071 Zemiaky zapekané so syrom a šunkou

24.053 Šalát z hlav. kapusty s mrkvou

01.007 Ovocný čaj

Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                             Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť mailom

na jedalen@zskrcmeryho.sk .  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/ 

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné od 1.9.2019

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,21 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,30 €/deň
dospelý …………………….    2,95 €/deň

+ režia – 5 € žiak / mesiac

+ Cudzí stravník – réžia 1,54 €/deň

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,01 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,10 €/deň

Stravné bezlepková dieta /celikiia/ : 

MŠ- 1,08 € / deň + 2,50€ režia/ mesiac

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,46 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,56 euro/ deň

+ režia 5€ žiak/mesiac

+ cudzí stravník -1,54€ /deň

 

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili  na účet ŠJ včas, inak nebude stravníkovi
vydaná strava !!!

 

                                                    Oznámenie!!!

Žiadame stravníkov , aby sa zo stravy odhlasovali  len telefonicky !!!!

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje

24 hod. vopred do 14.00 hod.

Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred

do 20.dňa v mesiacia a to :

 • trvalý príkaz
 • prevodom na účet
 • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
 •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
 • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.