Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Kuchárky: Jaroslava Blažiová, Darina Kromková
Pom .kuchárka: Jana Očadlíková

 Žiadame rodičov , aby sledovali oznamy

na stránke ŠJ!!!

            Oznam pre rodičov !

ŠJ Krčméryho od  2.9.2021 bude zabezpečovať stravu len
prihláseným žiakom MŠ a ZŠ  
V prípade záujmu je potrebné prihlásiť  žiaka na mailovú adresu jedalen@zskrcmeryho.sk
do 30.8.2021, tiež zrealizovať úhrady podľa zápisného lístka t.j. každý mesiac zaplatiť sumu do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca. 
Stravníci, ktorí neuhradia platby nebudú prihlásení na stravu !!!!
 Prihlásenie žiakov na stravu na školský rok 2021/2022

Pokyny k prihlasovaniu na školské stravovanie :

 1. Vyplniť prihlášku- zápisný lístok.
 2. Prihláška je záväzná.
 3. Spôsob odovzdania e- mailom na jedalen@zskrcmeryho.sk
 4. O vrátenie preplatku v prípade ,že sa Vaše  dieťa  nebude  stravovať musia rodičia požiadať.
 5. O vrátenie písomne na e-mail ŠJ
 6. Odporúčame rodičom aby si prihlášku prefotili, nakoľko obsahuje údaje ktoré budú potrebovať.
 7. Všetky pokyny a údaje ,oznamy nájdete na  web stránke školy- Školská jedáleň

Zapisny_listok_stravnika_SJ- MŠ_- celiakia

Zapisny_listok_stravnika_SJ- Zš_- celiakia

Zapisny_listok_stravnika_SJ- Zš_

 Usmernenie__platne_od_1.12.2019

Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

od 13.12.2021 nie je možné odhlásenie sa zo stravy z dôvodu objednávok tovaru !!! 

Prázdniny od 20.12.2021 do 9.1.2022 – nevarí sa ŠJ zatvorená !!!

Jedálny lístok od 24.1.2022- 30.1.2022

Pondelok 

05.049 Polievka kelová

15.041 Šišky s džemom

Čaj ovocný

Utorok 

05.048 Polievka karfiolová

10.020 Rybie filé zapečené so syrom a jablkami

17.019 Zemiakové pyré

voda so sirupom

Streda

05. 075 Polievka rascová s vajcom

09.0 Kuracie mäso na šampiňónoch

17.01 Ryža dusená

čaj ovocný

Štvrtok

05.030 Polievka kuracia  s cestovinou

14. 042 Varené vajcia

19.004 Omáčka kôprová

17.033 Zemiaky varené

Citronáda

Piatok

05.030 Polievka hrachová

13.059 Špagety s mäsom a syrom

Čaj ovocný

 

 Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                             Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť mailom

na jedalen@zskrcmeryho.sk .  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/ 

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné od 1.9.2019

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,21 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,30 €/deň
dospelý …………………….    2,95 €/deň

+ režia – 5 € žiak / mesiac

+ Cudzí stravník – réžia 1,54 €/deň

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,01 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,10 €/deň

Stravné bezlepková dieta /celikiia/ : 

MŠ- 1,08 € / deň + 2,50€ režia/ mesiac

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,46 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,56 euro/ deň

+ režia 5€ žiak/mesiac

+ cudzí stravník -1,54€ /deň

 

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili  na účet ŠJ včas, inak nebude stravníkovi
vydaná strava !!!

 

                                                    Oznámenie!!!

Žiadame stravníkov , aby sa zo stravy odhlasovali  len telefonicky !!!!

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje

24 hod. vopred do 14.00 hod.

Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred

do 20.dňa v mesiacia a to :

 • trvalý príkaz
 • prevodom na účet
 • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
 •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
 • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.