Školská jedáleň

Vedúca ŠJ : Janetta Guzmická Tel. 0903 487 947
Kuchárka: Jaroslava Blažiová, Darina Kromková
Pom .kuchárky: Jana Očadlíková
         Jedálny lístok od 26.10.2020 – 29.10.2020
Pondelok

045.047 Polievka karfiolová s lievankou

14.002 Buchty pečené s lekvárom

01.006 Čaj ovocný

Utorok 

05.007 Polievka cesnaková

09.017 Kuracie prsia na smotane

16.001 Cestoviny

01.002 Citronáda

Streda

05.083 Polievka kuracia s cestovinou

11.006 Kur. pečienky na cibuľke

16.011 Ryža dusená

24.001 Kyslá uhorka

01.006 čaj ovocný

Štvrtok 

05.097 Polievka šošovicová so zeleninou

13.050 Varené vajcia

17.010 Prívarok špenátový

16.033 Varené zemiaky

01.027 Voda so sirupom

Piatok – prázdniny !!!

 

 

Prihlásenie žiakov na stravu na školský rok 2020/2021

Pokyny k prihlasovaniu na školské stravovanie :

 1. Vyplniť prihlášku- zápisný lístok.
 2. Prihláška je zaväzná.
 3. Spôsob odovzdania e- mailom na jedalen@zskrcmeryho.sk
 4. Zábezpeku uhrádzajú len novo stravujúci sa žiaci.Ostatným žiakom sa zábezpeka presúva z perdchádzajúceho škol. roka.
 5. O vrátenie preplatku v prípade ,že sa Vaše  dieťa  nebude  stravovať musia rodičia požiadať.
 6. O vrátenie písomne na e-mail ŠJ
 7. Odporúčame rodičom aby si prihlášku prefotili, nakoľko obsahuje údaje ktoré budú potrebovať.
 8. Všetky pokyny a údaje ,oznamy nájdete na  web stránke školy- Školská jedáleň

Zapisny_listok_stravnika_SJ_

Zapisny_listok_stravnika_SJ_-celiatici
 Zapisny_listok_stravnika_SJ_-celiatici MŠ

Usmernenie__platne_od_1.12.2019

 

Oznamuje stravníkom – diétne stravovanie /celiakia/

pre ZŠ budeme poskytovať od 3.9.2020!!! ,iba prihláseným stravníkom na základe zápisného lístka !!!

Diétne stravovanie – celiakia pre MŠ budeme poskytovať od 16.9.2020

na základe počtu prihlásených stravníkov.

Žiadame rodičov ,aby sledovali oznamy

na stránke ŠJ !!!!  

 

Zmena jedálneho lístku vyhradená !!!

Žiadame rodičov , ktorých deti odoberajú celiatickú stravu , aby si priniesli pečivo

ak je podávané k obedu !!!

                             Oznam!

Rodičia detí, ktorí majú záujem o diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť mailom

na jedalen@zskrcmeryho.sk .  

K prihláške na stravu je nutné doložiť od lekára  potvrdenie diagnózy./celiakia/ 

OBEDY SA VYDÁVAJÚ V ČASE OD 11 : 45 hod. –  DO 13 : 45 hod.

STRAVA SA VYDÁVA IBA ŽIAKOM PRÍTOMNÝM NA VYUČOVANÍ.

Strava sa počas školských prázdnin  nevydáva !!! 

Stravné od 1.9.2019

žiaci 1.- 4. roč. …………….. 1,21 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 1,30 €/deň
dospelý …………………….    2,95 €/deň

+ režia – 5 € žiak / mesiac

+ Cudzí stravník – réžia 1,54 €/deň

Žiaci v hmotnej núdzi
žiaci 1.- 4. roč. …………….. 0,01 €/deň
žiaci 5.- 9. roč. …………….. 0,10 €/deň

Stravné bezlepková dieta /celikiia/ : 

MŠ- 1,08 € / deň + 2,50€ režia/ mesiac

žiaci 1.-.4. roč. ………….  1,46 euro/ deň

žiaci 5.-9. roč……………   1,56 euro/ deň

+ režia 5€ žiak/mesiac

+ cudzí stravník -1,54€ /deň

 

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili  na účet ŠJ včas, inak nebude stravníkovi
vydaná strava !!!

 

                                                    Oznámenie!!!

Žiadame stravníkov , aby sa zo stravy odhlasovali  len telefonicky !!!!

Na základe vyhlášky č. 121/1994 Ministerstva školstva a vedy SR sa strava odhlasuje

24 hod. vopred do 14.00 hod.

Ráno v deň podávania stravy to nie je možné, výnimka je možná len v pondelok ráno do 7.15 hod.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

Podmienky úhrady príspevku :
a) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred

do 20.dňa v mesiacia a to :

 • trvalý príkaz
 • prevodom na účet
 • číslo účtu ŠJ Krčméryho :0855727002/5600
 •                                         IBAN: SK38 5600 0000 0008 55727002
 • mail:                                 jedalen@zskrcmeryho.sk

b ) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14. 00 hod., zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
c ) Ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
d ) Platba za stravné musí byť uhradená vždy do 20. dňa predošlom mesiaci podľa dodatku č.5 k VZN mesta Nitry č.21/2008
e ) Žiak alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.