Záujmové útvary

Zoznam krúžkov na šk. rok 2018/2019

Názov záujmového útvaru Vedúci
Hravá Angličtina Mgr. J. Nichtová
Machuľkovo Mgr. M. Slováková
Hudba, tanec, spev Mgr. A. Šugárová
Informatik PaedDr. A. Zemková
Tvorivá dielnička Mgr. H. Pelegrinová
Šikovníček Mgr. L. Mikolajová
Hravá Informatika Mgr. D. Štarkeová
 Hravá Matematika

Športové hry

Čitateľko

Tancuj,tancuj vykrúcaj

PaedDr. L. Bobulová

RNDr. R. Ronec

Mgr. M. Lacinová

Mgr. J Czaková