Záujmové útvary

Zoznam krúžkov na šk. rok 2020/2021

Názov záujmového útvaru Vedúci
Kreatívna angličtina Mgr. J. Nichtová
Machuľkovo Mgr. M. Slováková
Hudba, tanec, spev Mgr. A. Šugárová
Tancuj,tancuj vykrúcaj Mgr. J Czaková
Tvorivá dielnička Mgr. H. Pelegrinová
Hravá informatika Mgr. D. Štarkeová
 Malý informatik  Mgr. J. Juhásová