ZS rok 2013

<<< rok 2012

Faktúry 2013 faktúry 2013
Objednávky 2013  objednavky 2013
Zmluva 1/2013  Nájom telocvične
Zmluva 2/2013  Nájom telocvične
Zmluva 3/2013  Nájom telocvične
Zmluva 4/2013 Nájom telocvične
Zmluva 5/2013 Nájom telocvične
Zmluva 6/2013 Nájom telocvične
Dodatok ku zmluve SPP 2013  pdf icon pdf icon pdf icon
Dodatok ku zmluve ZSE 2013 dodatok_ZSE_2013
Dodatok ku zmluve Slovak Telecom 2013  pdf icon pdf icon
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2013  pdf icon pdf icon pdf icon pdf icon pdf icon
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/2013  pdf icon pdf icon pdf icon pdf icon
Zmluva o poskytnutí šk. stravovania zmluva_o_poskytnuti_sk_stravovania_2013_/_2014
Zmluva Konsolidácia

<<< rok 2012