ZS rok 2011

 rok 2012 >>>

SPP, Bratislava FP 2011/001FP-2011-010FP-2011-011 FP-2011-015FP-2011-027FP-2011-042FP-2011-057FP-2011-059 FP-2011-061 FP-2011-063
T – mobile, Bratislava  FP-2011-002 FP-2011-008 FP-2011-009 FP-2011-022 FP-2011-023 FP-2011-024 FP-2011-035 FP-2011-036 FP-2011-037 FP-2011-051 FP-2011-053 FP-2011-054
Školská jedáleň, Nitra  FP-2011-003 FP-2011-004 FP-2011-047
ZSE, Bratislava  FP-2011-005 FP-2011-012 FP-2011-033 FP-2011-049 FP-2011-058 FP-2011-060 FP-2011-062
Ing. Viliam Kompas, Nitra  FP-2011-006
Poradca podnikateľa, Žilina  FP-2011-007
Nitrianske komunálne služby, Nitra  FP-2011-013 FP-2011-014 FP-2011-025 FP-2011-026
 Mgr. Mihálik, Nitra  FP-2011-016 FP-2011-056
KOMENSKY s.r.o., Košice  FP-2011-017 FP-2011-030 FP-2011-044
LINDSTROM, Trnava  FP-2011-018 FP-2011-031 FP-2011-043 FP-2011-055
Stravné za odobraté obedy ŠJ, Nitra  FP-2011-019
Stravné zo SF ŠJ, Nitra  FP-2011-020
Stravné zamestnanci, Nitra  FP-2011-032
ZVS, Nitra  FP-2011-021 FP-2011-034 FP-2011-050
T – COM, Bratislava  FP-2011-028 FP-2011-029 FP-2011-041
Termoplast, Nitra  FP-2011-038
DOOD, Nitra  FP-2011-039
MEGGY, Jelenec  FP-2011-040
NÚCŽV, Bratislava  FP-2011-045
Kominárstvo, Nitra  FP-2011-046
IRIS, Bratislava  FP-2011-048
L a Š, Nitra  FP-2011-52
Metodicko – pedagogické centrum, Bratislava  (Zmluva 2011/01)  Zmluvy-2011-01-1 Zmluvy-2011-01-2 Zmluvy-2011-01-3 Zmluvy-2011-01-4
Ing. Kompas, Nitra (Zmluva o spolupráci – ovocie)  Zmluvy-2011-02-1 Zmluvy-2011-02-2 Zmluvy-2011-02-3 Zmluvy-2011-02-4

rok 2012 >>>