Moja prvá škola

S ambíciou priniesť inovatívnu výučbu už na prvý stupeň základných škôl sme odštartovali v máji 2016 projekt Neziskovej organizácie EDULAB  “Moja prvá škola”. V projekte sa prepája moderná metodická príručka pre učiteľov s novým vzdelávacím portálom Kozmix.sk a v spoločnom tamdeme smeruje k obohateniu tradičnej výučby na prvom stupni základnej školy o nové metódy, formy a trendy.

Metodika Moja prvá škola je vytvorená učiteľmi z praxe v spolupráci s odborníkmi na pedagogiku z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý do svojich tém pretavili praktické skúsenosti dlhoročnej výučby. Výsledkom je učebná pomôcka pre učiteľa, ktorá obsahuje návod na viac ako 250 nových aktivít. V nich sú zakomponované inovatívne učebné metódy a postupy, ako napríklad obrátené vyučovanie, rovesnícke vzdelávanie, tvorba pojmových máp, projektové vyučovanie, storytelling a mnohé ďalšie.

Vzdelávací portál KOZMIX ( www.kozmix.sk), ktorý využívame v projekte Moja prvá škola obsahuje viac ako 500 lekcií pre 11 predmetov vyučovaných na prvom stupni základnej školy, okrem toho viac ako 600 animácií a 1400 digitálnych interaktívnych cvičení.

Obsah portálu korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom.