ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM

Škola otvorená všetkým

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt ” Škola otvorená všetkým. ”

Cieľ projektu:

  • zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov základnej školy
  • podpora modelu inkluzívneho vzdelávania s dôrazom na búranie bariér, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu.
  • zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i odborne pripravených pedagógov a profesionálnych odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej pedagogiky, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a žiakov, a takisto aj zapojenie rodičov

 

Trvanie projektu:

13.2.2017 – 31.8.2019

V rámci projektu budú pracovať:

PaedDr. Klaudia Sedláková, psychologička

Mgr. Zuzana Hrivňáková, asistentka učiteľa