Prevencia drogových závislostí

Linka detskej istoty

to je ISTOTA, ŽE JE TU NIEKTO PRE TEBA A TVOJE PROBLÉMY…dets_log

  • Trápi ťa niečo, čo nik nevie?
  • Potrebuješ poradiť?
  • Cítiš sa osamelo?
  • Zanedbávanie, zneužívanie, týranie detí…
  • Závislosti …
  • Problémy s láskou…
  • Rodinné problémy…
  • Potreba komunikácie…

                 Sme tu pre teba!             

                     Linka dôvery

     linka, ktorá má uši pre všetky deti

                055/234 72 72    BEZPLATNE

                                  každý pracovný deň od 14.00 do 20.00 hodiny

.:: ak ti niekto spôsobuje bolesť, ak ti ubližuje slovami, ak ťa zastrašuje a týra … ::.
.:: ak máš problémy v rodine, v škole, s rovesníkmi, s drogami … ::.
.:: ak sa potrebuješ zdôveriť alebo porozprávať … ::.
.:: ak máš starosti o kamaráta, ktorého niečo trápi a nevie, na koho sa obrátiť … ::.

Li(e)nka vznikla 25.4.2001, ako nezisková organizácia, ktorej základným poslaním je pomôcť deťom, ktoré sú ohrozené násilím alebo inou formou sociálnej patológie.

 

 

 

 

“VYBER SI SPRÁVNE”

Centrum voľného času DOMINOKlub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality a Mestský ÚradOdbor sociálnych služieb pod vedením pani doktorky PaedDr. A. Mrázovej uskutočnili na našej škole seminár venovaný drogám a závislostiam. Seminár je súčasťou vzdelávacieho preventívneho programu pod názvom ” Vyber si správne”. Pomôže učiteľom rozpoznať signály problémového správania vo všeobecnosti a osobitne pri užívaní drog.