Kontakt

Riaditeľ školy

RNDr. Rudolf Ronec
E-mail : ronec@zskrcmeryho.sk

tel. kontakt:037/7728381

 

Zástupkyňa školy

Mgr. Mária Lacinová

E-mail : zastupkyna@zskrcmeryho.sk

tel. kontakt:037/7720679

 

Výchovná poradkyňa

Mgr. Mária Lacinová

tel. kontakt:037/7720679

 

Sekretariát 

E-mail : sekretariat@zskrcmeryho.sk

tel. kontakt:037/7720679