Súčasnosť

Počet žiakov v školskom roku 2018/2019

spolu : 146

z toho chlapci: 75
dievčatá: 71

 

Plán zasadnutí pedagogických rád:

31.08.2018 Oboznámenie s POP na školský rok 2018/ 2019 (hlavné úlohy pre ZŠ)
10.09.2018 Prerokovanie, doplnenie a schválenie plánu práce školy na školský rok 2018/ 2019
12.11.2018 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1.štvrťrok šk. roku 2018/ 2019
28.01.2019 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok šk. roku 2018/ 2019
15.04.2019 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3.štvrťrok šk. roku 2018/ 2019
26.06.2019 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok šk. roku 2018/ 2019
02.07.2019 Vyhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej práce za šk. rok 2018/ 2019

 

Rodičovské združenia:

26. september 2018 (triedne, plenárne)
3. december 2018 (konzultačné)
11. marec 2019 (konzultačné)
13. máj 2019 (triedne )