Súčasnosť

Počet žiakov v školskom roku 2020/2021

spolu : 145

z toho chlapci: 79
dievčatá: 66

 

Plán zasadnutí pedagogických rád:

27.08.2020 Oboznámenie s POP na školský rok 2020/ 2021 (hlavné úlohy pre ZŠ)
07.09.2020 Prerokovanie, doplnenie a schválenie plánu práce školy na školský rok 2020/ 2021
9.11.2020 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1.štvrťrok šk. roku 2020/ 2021
25.01.2021 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/ 2021
12.04.2021 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3.štvrťrok šk. roku 2020/ 2021
21.06.2021 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok šk. roku 2020/ 2021
01.07.2021 Vyhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej práce za šk. rok 2020/ 2021

 

Rodičovské združenia:

5. október 2020 (triedne, plenárne)
7. december 2020 (konzultačné)
15. marec 2021 (konzultačné)
10. máj 2021 (triedne )