Triednictvo

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ Aprobácia
0-tá 12 Mgr.Lucia Mikolajová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
I. A 18 Mgr. Hana Pelegrinová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
II. A 18 Mgr. Jana Czaková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
III. A 14 Mgr. Monika Slováková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
IV. A 18 Mgr. Denisa Štarkeová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
V. A 17 Mgr. Silvia Kisléghyová MAT – BIO
VI. A 17 PaedDr. Alena Zemková SJL – VYV
VII. A 15 PaedDr. Lucia Bobulová MAT – FYZ
VIII. A 12 Mgr. Jarmila Nichtová ANJ – RUJ – VYV
IX. A 11 Mgr. Alexandra Šugárová SJL – HUV

 

Netriedni učitelia:

Meno Aprobácia
Mgr. Tomáš Baleja  NAV
Mgr. Tomáš Gerboc  NAV
Mgr. Adriana Vanyová  NAV