Triednictvo

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ Aprobácia
0-tá 13 Mgr. Hana Pelegrinová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
I. A 16 Mgr. Jana Czaková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
II. A 14 Mgr.Jana Juhásová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
III. A 18 Mgr. Denisa Štarkeová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
IV. A 14 Mgr. Monika Slováková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
V. A 17 Mgr.Jarmila Nichtová ANJ – RUJ – VYV
VI. A 17 Mgr.   Alexandra Šugárová  SJL – HUV
VII. A 15 Mgr.   Silvia Kisléghyová  MAT – BIO
VIII. A 12 PaedDr. Alena Zemková  SJL – VYV
IX. A 9 PaedDr. Lucia Bobulová MAT – FYZ

 

Netriedni učitelia:

Meno Aprobácia
Mgr. Matej Reiner  NAV