Triednictvo

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ Aprobácia
0-tá Mgr.Jana Juhásová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
I. A Mgr. Jana Czaková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
II. A Mgr. Lucia Komžíková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
III. A Mgr. Denisa Štarkeová Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
IV. A Mgr. Monika Slováková Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ
V. A Mgr.Ľuboslava Lajošová MAT – TECH
VI. A
Mgr.Jarmila Nichtová
ANJ – RUJ – VYV
VII. A Mgr.   Tibor Kováč  SJL – OBN
VIII. A Mgr.   Silvia Kisléghyová MAT – BIO
IX. A PaedDr. Alena Zemková  SJL – VYV

 

Netriedni učitelia:

Meno Aprobácia
Mgr. Matej Reiner  NAV