Faktúry ŠJ 2018

Číslo faktúry Dodávateľ DRUH TOVARU Suma
 1 CS FRUIT ZELENINA 54,54
 2 ALPHA LEONIS MASO 59,29
 3 ALPHA LEONIS MASO 22,50
 4 OREMUS PECIVO  8,11
 5 GRNDFOOD POTRAVINY 924,35
 6 GRNDFOOD POTRAVINY 241,,21
 7 CS FRUIT ZELENINA  18,73
 8 ALPHA LEONIS MASO 109,34
 9 COMIDA POTRAVINY 18,54
 10 OREMUS PECIVO 10,57
 11 CS FRUIT ZELENINA 43,68
 12 C IMIDA POTRAVINY  24,52
 13 COMIDA POTRAVINY 139,58
 14 GRNDFOOD POTRVINY 20,46
 15 ALPHA LEONIS MASO 48,31
 16 INMEDIA POTRVINY 86,66
 17 ALPHA LEONIS  MASO 63,76
 18 INMEDIA POTRAVINY 95,36
 19 CS FRUIT ZELENINA 69,27
 20 INMEDIA POTRAVINY 50,69
 21 INMEDIA POTRAVINY  44,47
 22 INMEDIA POTRVINY 90,22
 23 ALPHA LEONIS MASO 40,30
 24 INMEDIA POTRAVINY 184,64
 25 CS FRUIT ZELENINA 46,09
 26 COMIDA POTRAVINY 249,37
 27 COMIDA  POTRAVINY 129,60
 28 CS FRUIT ZELENINA 64,34
 29 OREMUS PECIVO 13,70
 30 ALPHA LEONIS MASO 52,36
 31 GRNDFOOD POTRAVINY 288,19
 32 COMIDA POTRAVINY  81,04
 33 INMEDIA POTRAVINY 50,69
 34 ALPHA LEONIS MASO 38,98
 35 COMIDA POTRAVINY 69,06
 36 COMIDA POTRAVINY 112,07
 37 CS FRUIT ZELENIINA 63,88
 38 ALPHA  LEONIS MASO 99,45
 39 GRNDFOOD POTRAVINY  286,13
 40 OREMUS PEĆIVO 14,54
 41 CS FRUIT ZELENINA 83,0
 42 COMIDA POTRAVINY  70,66
 43 ALPHA LEONIS MASO 96,049
 44 INMEDIA POTRAVINY 90,93
 45  INMEDIA POTRAVINY 54,86
 46 INMEDIA POTRAVINY 131,30
 47 COMIDA POTRAVINY 71,80
 48 CS FRUIT ZELENINA 59,86
 49 ALPHA LEONIS MASO 55,24
 50 ALPHA LEONIS MASO 53,49
 51 GRANDFOOD POTRAVINY 240,72
 52 CS FRUIT ZELENINA 96,01
 53 OREMUS PECIVO 5,59
 54 ALPHA LEONIS MASO 134,90
 55  COMIDA POTRAVINY 137,68
 56 GRANDFOOD  POTRAVINY  106,80
 57 ALPHA  LEONIS MASO 122,19
 58 ALPHA LEONIS MASO 82,37
 59 COMIDA POTRAVINY  89,34
 60 CS FRUIT ZELENINA 88,10
 61 INMEDIA POTRAVINY 83,52
 62 OREMUS PEĆIVO 25,47
 63 INMEDIA POTRAVINY  82,94
 64 INMEDIA POTRAVINY 36,94
 65 CS FRUIT ZELENINA 33,55
 66 ALPHA LEONIS MASO 122,60
 67 COMIDA POTRAVINY 37,85
 68 CS FRUIIT ZELENINA 91,07
 69 COMIDA POTRAVINY 134,50
 70 ALPHA LEONIS  MASO 49,02
 71 OREMUS PEĆIVO 12,0
 72 ALPHA LEONIS  MASO 48,31
 73 COMIDA POTRAVINY 97,62
 74 GRANDFOOD POTRAVINY  30,98
 75 CS FRUIT ZELENINA 93,56
 76 GRNDFOOD POTRAVINY 847,37
 77 ALPHA LEONIS MASO 94,32
 78 COMIDA POTRAVINY 9,0
 79 COMIDA  POTRAVINY 131,05
 80 COMIDA POTRAVINY 42,40
 81 INMEDIA POTRAVINY  120,12
 82 GRANDFOOD POTRAVINY 131,40
 83 GRANDFOOD POTRAVINY 119,18
 84 CS FRUIT ZELENINA 77,68
 85 PD IVANKA MASO 56,39
 86 INMEDIA POTRAVINY 127,08
 87 OREMUS PEĆIVO 27,37
 88 GRANDFOOD POTRAVINY 282,74
 89 CS FRUIT ZELENINA 32,22
 90 PD IVANKA  MASO 76,84
 91 GRNDFOOD POTRAVINY 261,60
 92 GRNDFOOD POTRAVINY 6,72
 93 CS FRUIT  ZELENINA 65,28
 94 CS FRUIT ZELENINA 37,20
 95 COMIDA  POTRAVINY 152,65
 96 GRNDFOOD POTRAVINY  443,75
 97  INMEDIA POTRVINY 10,37
 98  CS FRUIT ZELENINA  56,23
 99  PD IVANKA  MASO  70,41
100  INMEDIA  POTRAVINY 75,95
101 INMEDIA POTRAVINY 202,91
102 OREMUS PECIVO 9,06
103 INMEDIA MASO 46,73
104 CS FRUIT ZELENINA 67,02
105 GRANDFOOD POTRAVINY 178,13
106  PD IVANK MASO 60,95
107 CS FRUIT ZELENINA 79,46
108 CS FRUIT ZELENINA 79,96
109  INMEDIA POTRAVINY 61,13
110  GRANDDFOOD POTRAVINY 713,97
111 PD IVANKA MASO 47,51
112 INMEDIA POTRAVINY 15,95
113 CS FRUIT  ZELENINA 42,95
114 PD IVANKA MASO 49,37
115 GRANDFOOD POTRAVINY  52,80

<<<objednávky