Zmluvy, objednávky, faktúry základná škola

 

Od 1.1. 2016 sa dokumenty zverejňujú na stránke www.nitra.sk v sekcii transparentné mesto.

Od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015 sú dokumenty dostupné na stránke www.zverejni.info