Faktúry ŠJ 2016

Porad. číslo faktúry Dodávateľ Druh tovaru Suma
1  ŠAMPINON  ZELENINA  109,84
 2  OREMUS CHLIEB,PEčIVO 25,25
 3  PD IVANKA  MäSO  69,13
 4 GRANDFOOD POTRAVINY 893,62
 5  GRANDFOOD POTRAVINY 457,76
 6  GRANDFOOD POTRAVINY 345,53
 7 SNIEŹIK MRAZ.VýROBKY  180,81
8 OREMUS CHLIEB 7,80
9  ŚMPINON ZELENINA A OVOCIE 83,64
 10 PD IVANKA MäSO 101,86
 11 OREMUS CHLIEB 8,37
 12 INMEDIA POTRAVNINY 198,73
 13 PD IVANKA MäSO 30,95
 14 GRANDFOOD POTRAVINY 47,10
 15 ŚMPINON ZELENINA 65,44
 16 PD IVANKA MASO 57,28
 17 OREMUS CHLIEB 10,62
 18 GRANDFOOD POTRAVINY 263,8 0
 19 GRANDFOOD  POTRAVINY 626,14
20 GRANDFOOD POTRAVINY 145,79
 21 SNIEžIK MRAZ. VYROBKY 288,49
 22 OREMUS CHLIEB 9,30
 23 ŚMPINON ZELENINA A OVOCIE 106,78
 24 INMEDIA POTRAVINY 68,54
 25 OREMUS CHLIEB 23,11
 26 OREMUS CHLIEB 9,27
 27 INMEDIA POTRAVINY 296,58
 28 ŚAMPINON OVOCIE A ZELENINA 87,25
 29 PD IVANKA MäSO 52,67
 30 ŚAMPINON ZELENINA 91,12
 31 INMEDIA POTRAVINY 53,26
 32 OREMUS PEčIVO 11,67
 33 SNIEžIK MRAZ. VýROBKY 152,18
 34 GRANDFOOD POTRAVINY 999,21
 35 GRANDFOOD POTRAVINY 247,32
 36 GRANDFOOD POTRAVINY 300,91
 37 SNIEžIK MRAZ.VýROBKY 68,53
 38 ŚAMPINON ZELENINA 164,96
 39 INMEDIA POTRAVINY 36,0
 40 PD IVANKA MASO 75,60
 41 GRANDFOOD POTRAVINY 274,09
 42 INMEDIA POTRAVINY 192,7 6
 43 PD IVANKA MASO 29,41
 44 OREMUS PEčIVO 8,57
 45 ŚAMPINON ZELENIA A OVOCIE 19,76
 46 OREMUS PEčIVO 7,2 0
 47 INMEDIA POTRAVINY 87,88
 48 PD IVANKA MASO 85,51
 49 OREMUS PEčIVO 31,12
 50 GRANDOOD POTRAVINY 372,85
 51 ŚMPINON ZELENINA A OVOCIE 105,12
 52 OREMUS PEčIVO 5,70
 53 PD IVANKA MäSO 46,84
 54 INMEDIA POTRAVINY 49,99
 55 ŚAMPINON ZELENINA 102,66
 56 PD IVANKA MäSO 105,88
 57 OREMUS PEčIVO 11,67
 58 GRANDFOOD POTRAVINY 340,34
 59 PD IVANKA MäSO 57,20
 60 INMEDIA POTRAVINY 48,30
 61 PD IVANKA MäSO 78,18
 62 ŚAMPINON ZELENINA A OVOCIE  70,78
 63 OREMUS PEčIVO 18,87
 64 GRANDFOOD POTRAVINY 622,08
 65 ŚAMPINON ZELENINA 102,42
 66 SNIEžIK MRAZ. VýROBKY 149,34
 67 ŚAMPINON ZELENINA 29,30
 68 PD IVANKA MäSO 57,01
 69 OREMUS PEčIVO 15,27
 70 CS FRUIT ZELENINA 64,42
 71 OREMUS PEčIVO 7,80
 72 GRANDFOOD POTRAVINY 680,53
 73 GRANDFOOD POTRAVINY 325,39
 74 PD IVANKA MäSO 78,99
 75  GRANDFOOD POTRAVINY 46,26
 76 CS FRIUT ZELENINA 57,71
 77 GRANDFOOD POTRAVINY 163,18
 78 OREMUS PEčIVO 6,47
 79 PD IVANKA MäSO 56,61
 80 OREMUS PEčIVO 8,08
 81 CS FRUIT ZELENINA 46,68
 82 INMDENIA POTRAVINY 181,85
 83 GRANDFOOD POTRAVINY 621,54
 84 PD IVANKA MäSO 129,33
 85 CS FRUIT ZELENINA A OVOCIE 59,08
 86 GRANDFOOD POTRAVINY 303,17
 87 INEMDIA  POTRAVINY 247,33
 88 PD IVANKA MäSO 78,90
 89 OREMUS PEčIVO 12,87
 90 CS FRUIT ZELENINA 51,43
 91 GRANDFOOD POTRAVINY 41,36
 92 INMEDIA POTRAVINY 8,10
 93 GRANDFOOD POTRAVINY 211,22
 94 OREMUS PEčIVO 3,60
 95 PD IVANKA MäSO 64,30
 96 INEMDIA POTRAVINY 42,34
 97 INMDEDIA POTRAVINY 102,82
 98 INMDEDIA POTRAVINY 27,68
 99 INMEDIA  POTRAVINY 2,70
 100 INMEDIA POTRAVINY 119,52
 101 CS FRUIT ZELENINA A OVOCIE 65,87
 102 INMEDIA POTRAVINY 18,01
 103 PD IVANKA MASO 74,43
 104 OREMUS CHLIEB 13,46
 105 INMEDIA POTRAVINY 323,45
 106 GRANDFOOD POTRAVINY 413,18
 107 GRANDFOOD POTRAVINY 874,24
108 OREMUS CHLIEB 3,60
 109 CS FRUIT ZELENINA 49,76
 110 OREMUS CHLIEB 13,95
 111 PD IVANKA MASO 45,15
 112 GRANDFOOD POTRVINY 98,,48
 113 GRANDFOOD POTRAVINY 203,58
 114 GRANDFOOD POTRAVINY 22,45
 115 OREMUS CHLIEB 9,86
 116 INMDEIA POTRAVINY 145,42
 117 pD IVANKA MASO 73,17
 118 CS FRUIT ZELENINA 47,26
 119 INMEDIA POTRAVINY 6,98
 120 CS FRUIT ZELENINA 34,80
 121 GRANDFOOD POTRAVINY 23,83
 122 INMEDIA POTRAVINY 191,70
 123 INMEDIA POTRAVINY 23,52
 124 INMEDIA  POTRAVINY 43,34
 125 PD IVANKA MASO 35,95
 126 OREMUS CHLIEB 10,35
 127 PD IVANKA MASO 50,28
 128 INMDIA POTRAVINY 67,49
 129 PD IVANKA MASO 43,80

<<<objednávky