Dopravné ihrisko

Chvíle prežité na dopravnom ihrisku si naši tretiaci a štvrtáci vskutku vychutnali. 15. októbra 2019 tu príjemne a užitočne prežili pod vedením triednych učiteliek Mgr. Slovákovej a Mgr. Štarkeovej. Žiaci absolvovali teoretickú a praktickú časť.Veľkú radosť mali z vozenia na bicykloch a kolobežkách.

Naša oslávenkyňa

24. október 2019, neobyčajný sviatočný deň nielen pre súčasných, ale aj pre bývalých pedagógov našej školy, ktorá sa dožila krásnej šesťdesiatky. Pri tejto príležitosti obdržal RNDr. Rudolf Ronec, riaditeľ školy,pozdrav od Mareka Hattasa, primátora mesta Nitra. Pán primátor v ňom ocenil prácu našich pedagógov vychovávajúcich celé generácie mladých ľudí, ktorí si našli uplatnenie v rôznych sférach života. Do ďalších rokov poprial pedagógom mnoho tvorivých síl a žiakom radosť z učenia.

Vzácna návšteva

9. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnil odborný seminár pre pedagógov s diskusiou na tému “Olašskí Rómovia ” Stretnutie viedla Mgr. Ivana Šusterová, PhD., pracovníčka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

nU6PYFDNSqOeRLe0LGhNhA.1280_Etnologi-ka-Ivana-usterov

Trója

Výber žiakov 6.-9. ročníka sa zúčastnil na premiére divadelnej hry s krásnymi piesňami,Trója. 30. septembra 2019 v Starom divadle Karola Spišáka si deti pozreli známy grécky príbeh.

images

Super star

Super star , obľúbená spevácka súťaž, sa na našej škole koná každoročne. Tak tomu bolo aj tento školský rok.Žiaci spievali rómsky aj slovensky. Prvenstvo obsadil talentovaný siedmak Peter Lakatoš. Cenu sympatie získal piatak Frederik Lakatoš.

images (1)

Moje telo

3. júna 2019 sa žiaci V.-IX. ročníka zúčastnili na veľkolepej výstave Moje telo v OC Mlyny. Výstava obsahovala 7 náučných stanovíšť. Žiaci tak mohli nahliadnuť do tajov fungovania ľudského tela . Poučná výstava bola krásnym spestrením horúceho dňa.

4255846_600x400

Ocenenie

Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku vyhlásilo výtvarnú súťaž  “Rusko mojimi farbičkami. Ruské rozprávky”.    Za našu školu sa v 2. kategórii umiestnil na 1. mieste Emil Dotko z V.A triedy a v 3. kategórii na 2. mieste sa umiestnil Jozef Bihari z VIII.A triedy.

Žiaci boli ocenení vecnými cenami. Gratulujeme!

Rusko-slider

Dunajská delta

Každoročne medzi žiakov prichádza dvojica prednášajúcich, pani Mária Beneová a pán Vladimír Kmeť, členovia OZ Maximiliána Hella .16. mája 2019 deťom V.-IX. ročníka pútavo porozprávali o Dunajskej delte, druhej najväčšej v Európe.Pútavý výklad bol obohatený s videoprojekciou.

stiahnuť

Koncert

Žiaci štvrtého až deviateho ročníka mali jedinečnú možnosť zúčastniť sa na výchovnom koncerte študentov Súkromného konzervatória Heleny Madariovej. 2.mája 2019 obdivovali nadanie mladých umelcov dramatického, speváckeho, tanečného aj hudobného odboru.

images (1)