Vesmír očami detí

Adrán Lakatoš ,žiak VIII.A triedy, získal nádherné ocenenie vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí.KOS, ktoré usporiadalo aj v tomto školskom roku obľúbenú súťaž, ocenilo najlepšie práce v troch kategóriách. K úspechu srdečne blahoželáme!

thumbnail

Deti deťom

Talentovaní žiaci našej školy, šikovní speváci a recitátori, pobavili svojím vianočným programom detičky v materskej škole. Predškoláci v MŠ na Rázusovej ulici sa vystúpeniu veľmi potešili.Milé básne a krásne piesne o Vianociach ocenili radostným potleskom.

 

17027737

Spev kolied

Žiaci našej školy spievajú veľmi radi. 10.decembra 2018 sa stretli šikovní speváci , aby si zanôtili prekrásne vianočné piesne. Spievali slovensky aj rómsky. Príjemné spevácke stretnutie zakončili hymnou Vianoc, Tichá noc – Počaky rad.

stiahnuť (1)

Červené stužky

30. novembra 2018 sa na našej škole konali besedy ku kampani Červené stužky.Okruhy poučných výkladov pre žiakov IV.-VIII. ročníka boli nasledujúce : – HIV / AIDS , – Duševné zdravie, – Obchodovanie s ľuďmi.

Žiakov tieto tém zaujali. Doplnené boli filmovými ukážkami.       CS

 

Vysoké hory

Nitriansky horský spolok zorganizoval na MsÚ festival o horách pod názvom “Vysoké hory Nitra”. 16. novembra 2018 žiaci 6.-8. ročníka videli zaujímavé dokumentárne filmy o horách, roklinách, vodopádoch a bralách.Deti zaujala prednáška Dr. Harvančíka.                      logo_vhn

Burza informácií

26.októbra 2018 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili na jedinečnej akcii v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej.Burza informácií bola zameraná na prezentáciu stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji.Realizovaná bola v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl.

hdimg2083b1fd31a258a669e0fea4b2cdf6