Zdravé regióny

V mesiaci september sa našej škole zorganizovali stretnutia, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pod vedením asistentov osvety zdravia. Boli zamerané na prevenciu pred ochorením COVID- 19.

Mikuláš

Snímka01  6. decembra 2019 deti netrpezlivo čakali príchod Mikuláša.Veselú akciu pre našich žiakov pripravilo Domino,CVČ. Veselý Mikuláš sa deťom prihovoril milými slovami a za pestré piesne a básne ktoré si žiaci pre neho pripravili ,ich odmenil sladkými maškrtami.

Opäť v divadle

28. novembra 2019 mali možnosť žiaci 1.-5. ročníka pozrieť si skvelé moderné detské divadielko “Veľká továreň na slová “. Herci Starého divadla Karola Spišáka naštudovali skvostné predstavenie známeho francúzskeho autora.

plakat_vtnsposledmaly-724x1024

Červené stužky

IMG_1768

27. novembra 2019 sa na našej škole konala beseda pre žiakov VI. a VII. ročníka  na tému “Prevencia HIV, AIDS ” v rámci kampane Červené stužky. Poučný výklad prednášajúcich bol vhodne doplnený zaujímavými filmovými ukážkami.

Šaráda

Pri príležitosti Dňa študentstva zorganizovalo Domino, centrum voľného času ,športovo-spoločenskú,humorne ladenú súťaž dvojíc študentov SŠ a žiakov 7.-9.ročníkov ZŠ.  29.ročník obľúbenej súťaže “Šaráda 2019” sa konal 22. novembra v priestoroch CVČ. Oslava Medzinárodného dňa študentstva v Domine sa vskutku vydarila.

Burza informácií

25. októbra 2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej uskutočnila “Burza informácií” pútavej akcii sa zúčastnili naši ôsmaci a deviataci. Zaujímavá prezentácia bola realizovaná v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov ZŠ, s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce.