Ľudské práva

Desať zásad ľudských práv pre deti

Zásada 1:   „Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme – správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje.“

Zásada 2:   „Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne.“

Zásada 3:   „Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou.“

Zásada 4:   „Poskytnite nám teplo a útočište. Dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás.“

Zásada 5:   „Ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a vyjdite v ústrety našim zvláštnym potrebám.“

Zásada 6:   „Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné.“

Zásada 7:   „Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami.“

Zásada 8:   „V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť svete závisí od nás.“

Zásada 9:   „Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať.“

Zásada 10:   „Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj my budeme hlásať slobodu, porozumenie  na celom svete.“