PROFsme

PROF sme

  Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej    výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností.

Cieľ projektu

  • správne profesijné zameranie a záujem žiakov
  • rozvíjať schopnosti a zručnosti potrebná pre prax
  • zvýšiť záujem žiakov o študijné a učebné odbory v súvislosti s požiadavkami trhu práce
  • informovať žiakov, rodičov o povolaniach a možnostiach vzdelávania
  • poskytnúť profesionálny výstup týkajúci sa silných osobnostných stánok žiaka a jeho predpokladov, záujmov vykonávať zvolené povolanie

 

      DSC_0788                          DSC_0786                              DSC_0787 (1)

VTÁČIA BÚDKA A STOJANY NA OBRÚSKY

Výroba vtáčej búdky bola zaujímavou aktivitou pre chlapcov 5. A triedy. Pri jej zhotovovaní si uvedomili, že je to jeden zo spôsobov ako môžu v zimnom období pomôcť vtáčikom. Ale ani dievčatá sa nenechali zahanbiť a vyrobili perfektné stojany na obrúsky.Pozrite sa aké búdky a stojany naši žiaci zmajstrovali a nechajte sa inšpirovať.

                     DSCN0727                                                     DSCN0721

PREZENTAČNÁ AKADÉMIA – SOŠ stavebná

Dňa 7. 2. 2017 sa chlapci 6. – 9. ročníka zúčastnili na prezentačnej akadémii firmy AkzoNobel v areáli SOŠ stavebnej. Žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavú prezentáciu nových technológií – ERBRAŽ, dizajnérske striekanie a praktické ukážky maliarskej a dizajnérskej profesie. Zároveň si mohli všetky nové technológie aj vyskúšať. S chuťou sa pustili do natierania, maľovania i ERBRAŽ techniky v cvičných dielniach. Možno práve táto škola sa stane inšpiráciou pre niektorých žiakov zo ZŠ Krčméryho.

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1 v Nitre ponúka uchádzačom bohatý výber odborov: štvorročné študijné odbory, trojročné a dvojročné učebné odbory, ale aj dvojročné nadstavbové odbory. Na škole nájdeme prepojenie teórie s praxou. Praktickú prípravu žiakov zabezpečujú pracoviská v stavebných firmách. Škola vytvára veľmi dobré podmienky a motivuje žiakov , aby sa aktívne zapájali do súťaží odborných vedomostí a praktických zručností.

                              IMG_20170207_102710                                                    IMG_20170207_100401

                   IMG_20170207_104744              IMG_20170207_104016

DEŇ STAVEBNÝCH REMESIEL

Akciu pod názvom „Deň stavebných remesiel“ už po druhý krát dňa 6. marca 2017 zorganizovala pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl Stredná odborná škola stavebná vo svojich priestoroch na Nábreží mládeže 1 v Nitre. Okrem praktických ukážok jednotlivých remesiel ako sú murár, stolár, tesár, klampiar, inštalatér či kominár si mohli žiaci  pozrieť aj učebne a dielne v škole. Na záver ich čakali ukážky zásahu a techniky Hasičského a záchranného zboru Nitra. Toto podujatie vyzdvihlo význam remesiel pre fungovanie našej spoločnosti a upozornilo na ubúdajúci záujem o ne. Pevne veríme, že u našich niektorých  žiakov sa naopak záujem o tieto remeslá zvýšil.

IMG_20170306_102934                              IMG_20170306_102620

 

IMG_20170306_102035

IMG_20170306_101340