Oznamy!!!

 

Letné prázdniny !!!

   29.6. 2019 – 1.9. 2019

Školské vyučovanie sa začína  

 2.9. 2019 ( pondelok)