Kronika 2015/2016

Výlet – ZOO Bojnice

dsc_0001dsc_0019Na 8. jún 2016 netrpezlivo čakali žiaci, ktorí si nenechali ujsť jedinečnú možnosť navštíviť Bojnice, krásne kúpeľné mesto. S veľkým záujmom si prezerali zoologickú záhradu, kde obdivovali zvieratká, ktoré poznali iba z obrázkov. Obrovsky zážitok mali z dobrodružného vystúpenia sokoliarov. Viaceré deti boli na takomto výlete po prvýkrát, a preto ich neobyčajné zážitky sú neopísateľne krásne.

Exkurzia

DCIM102GOPROKalvária, obľúbené miesto našich žiakov, má už roky neopakovateľné čaro. 7. júna 2016 absolvovali deti 5.- 9. ročníka zaujímavú exkurziu v tejto príjemnej lokalite , pod vedením Mgr. V.Grófovej. Žiaci obdivovali flóru i faunu tejto oblasti známou i svojou históriou.

Deň detí

img_20160601_093028 img_20160601_0930251. jún si žiaci našej školy vskutku vychutnali. Mladšie deti z I. stupňa absolvovali turistickú vychádzku spojenú so športovo – zábavnými hrami. Starší žiaci z II. stupňa zdolávali zábavno- pohybové úlohy na stanovištiach. Po splnení úloh získavali cenné body. Na slávnostnom vyhodnotení boli odmenení nielen najšikovnejší žiaci, ktorí získali najväčší počet bodov , ale všetky deti našej školy oslavujúce svoj veľký sviatok MDD. :)

Challange day

WP_20160525_12_23_16_ProNa 25. máj netrpezlivo čakali všetci žiaci našej školy. Je všeobecne známe, že deti z Krčméryho cvičia veľmi rady. Športovanie otužuje telo, robí ho odolnejším proti chorobám.A preto v ” Deň výzvy” športovali nielen mladší, ale aj starší žiaci.Pod vedením triednych učiteliek zdolávali po stanovištiach rôzne športové disciplíny.WP_20160525_11_07_34_Pro

Dopravné ihrisko

WP_20160520_09_57_31_ProDňa 20.mája 2016 žiaci 3. a 4. ročníka strávili príjemné dopoludnie na dopravnom ihrisku. Na začiatku si vypočuli prednášku o najobľúbenejšom dopravnom prostriedku všetkých detí, bicykli. V ďalšej časti si zopakovali základné dopravné značky. Najväčšiu radosť mali z vozenia sa na bicykloch a trojkolkách.Všetci spoločne dúfame, že získané poznatky budú v budúcnosti vedieť uplatňovať aj v praxi.

Superstar

superstar-logoDňa 17. mája 2016 svoj talent predviedli počas speváckej súťaže ” Škola hľadá superstar .” Zábavné vystúpenie umocnili aj rytmickými tancami. Najúspešnejší žiaci boli ocenení milými darčekmi. Záver speváckej súťaže patril piesni ” Dnes krásny deň je nádherný ” v podaní všetkých účinkujúcich.

Svet patrí mladým

DSCN0772V Domine , CVČ sa dňa 15.apríla uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien žiakom , ktorí sa zapojili do súťaže vo vlastnej tvorbe Svet patrí mladým. Našu školu úspešne reprezentovala Linda Némethová , žiačka VI.A triedy pod vedením Mgr. A. Šugárovej.

Gardénia

Nádherné voňavé kvety, utešené kríčky, neobyčajné ihličnaté a listnaté stromky, úžasné bonsaje… To všetko mohli vidieť naši620x3954 žiaci na výstave Gardénia. 15. apríla 2016 pod vedením triednych učiteliek obdivovali rozmanitú farebnú nádheru. Z výstavy odchádzali plní nevšedných voňavých zážitkov.

Deň narcisov

15. apríl , Deň narcisov, je to deň, keď sa všetko okolo nás sfarbí žltou farbou.Do ulíc vybiehajú mladí ľudia , aby na chvíľu zastavili uponáhľaný svet a donútili okoloidúcich na chvíľu postáť12992302, zamyslieť sa nad životom , nad tým , čo nám je najvzácnejšie nad zdravím.Deň narcisov. Je to boj proti zákernej chorobe , ktorá si nevyberá, či je človek bledej či tmavej pleti, či je mladší alebo starší. Malí žiaci pod vedením Mgr. L. Komžíkovej zhotovili papierové narcisy – ako symbol boja proti rakovine. Rozdávali ich rodičom na Borovej ulici za symbolických 50 centov. Získané peniažky poputujú na zakúpenie hračiek, vitamínov a hygienických potrieb nadácii ” Úsmev ako dar “, ktorá ich zašle do zbierky malým pacientom.

Deň vody

dscn1737Západoslovenská vodárenská spoločnosť pripravila 22. marca 2016 pri príležitosti Svetového dňa vody zaujímavú prezentáciu na Svätoplukovom námestí. Žiakov nitrianskych základných škôl počas akcie oboznámila s hlavnou činnosťou spoločnosti, prezentovala techniku slúžiacu na zabezpečenie dodávky pitnej vody a odkanalizovanie odpadových vôd.

Jánošík

janosikŽiaci našej školy ,veľkí milovníci divadla , si pozreli 15. marca 2016 nádhernú inscenáciu Jánošík v Starom divadle Karola Spišáka. Predstavenie odhalilo pozadie vzniku známej legendy o slovenskom národnom hrdinovi, zbojníckom kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi.

Zázraky pre Alicu

11. 2. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili na zaujímavom predstavení Zázraky pre Alicu v Starom divadle Karola Spišáka. Neobyčajná scéna , milé kostýmy, rytmická hudba , hra na šiestich hudobných nástrojoch a príjemný spev. Divadelné predstavenie sa našim deťom veľmi páčilo.alica

Ekofilm

Tak tomuto sa hovorí ” vydarená akcia ” 16.2. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili na zaujímavom programe o ochrane prírody a prostredia, v ktorom všetci žijeme. Cieľom programu bolo hravou a zážitkovou formou pomôcť deťom pri vytváraní pozitívneho vzťahu k prírode a zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu. V ďalšej časti programu sa žiaci dozvedeli, aký je rozdiel medzi prirodzenou a umelou obnovou lesa , ako sa pesDSCN0679tujú stromy a čo potrebujú k svojmu rastu. Na záver deti dostali sadenice stromčekov.

Deň svätého Valentína

loveDňa 12.2. pani učiteľka Mgr. Lucia Komžíková so svojou triedou pripravila kultúrny program ku dňu svätého Valentína, kde zapojila všetky triedy prvého stupňa s triednymi učiteľkami. Mottom dňa bolo prehlbovanie priateľstva, vzájomná úcta a rešpektovanie druhých.Žiaci sa navzájom obdarovali darčekmi, ktoré si vybrali podľa svojho srdca a tento darček vzápätí darovali kamarátovi, ktorého meno si vyžrebovali z košíka. Spoločne sme vytvorili sieť sŕdc, prianí a odkazov. Na záver si deti odniesli červený balón ako symbol sviatku a s chuťou si zamaškrtili na výborných valentínskych koláčikoch pripravovaných s láskou.

“VYBER SI SPRÁVNE”

DSC_0030Centrum voľného času DOMINO-Klub primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality a Mestský Úrad – Odbor sociálnych služieb pod vedením pani doktorky PaedDr. A. Mrázovej uskutočnili na našej škole seminár venovaný drogám a závislostiam. Seminár je súčasťou vzdelávacieho preventívneho programu pod názvom ” Vyber si správne”. Pomôže učiteľom rozpoznať signály problémového správania vo všeobecnosti a osobitne pri užívaní drog. Semináru sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka.

Deň otvorených dverí DSC_0788

Dňa 11.12. 2015 sa naši žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili dňa otvorených dverí na SOŠ polytechnická v Dolných Krškanoch. Pri prezentácií školy im robil sprievodcu náš bývalý úspešný žiak Mário Lakatoš. Boli sme na neho pyšní.

Beseda
DSCN0575V rámci preventívno-výchovných aktivít sa dňa 11.12. 2015 uskutočnila beseda , ktorú viedla preventistka kapitánka Mgr. Iveta Matejová s deťmi 0 – 2. ročníka. Rozprávali sa s deťmi na tému – „Pravidlá cestnej premávky chodcov a cyklistov.” Hlavný dôraz kládli na dôležitosť reflexného označenia odevu chodcov a cyklistov. Na záver deti dostali plagát s výzvou a reflexné prvky.
Testovanie piatakov
DSCN0553Dňa 25.11. 2015 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie piatakov T 5 – 2015, do ktorého sa zapojili aj naši piataci. Zopakovali si tak osvojené vedomosti z matematiky a slovenského jazyka, ktoré získali zo štvrtého ročníka.
Bubnová šou
DSCN0743Dňa 19. novembra 2015, vo Svetový deň prevencie proti týraniu a zneužívaniu detí, sme sa zúčastnili špeciálnej ” Bubnovačky “, ktorej cieľom bolo upozorniť na potrebu počúvať hlas detí v našej krajine. Na Svätoplukovom námestíí rozprúdili rytmy bubnovej šou Campany Batucady s Igorom Holkom, ku ktorej sa pridali deti a mladí ľudia. Hrali na bubienkoch, tamburínach, drevených paličkách….
Miniliga Miňa Stocha

DSCN0523

Tento rok sme sa zapojili do projektu Oblastného futbalového zväzu v Nitre – Miniliga M. Stocha , pre žiacke tímy prvého a štvrtého ročníka základných škôl.Školáci budú súperiť na turnajoch raz mesačne, víťaza určí osem-kolový maratón. Naša škola je zaradená do skupiny Nitra III. spolu so ZŠ Tulipánová, ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ Novozámocká.Po odohratí všetkých kôl bude nasledovať finále za účasti všetkých tímov, kde sa rozhodne o víťazovi Miniligy Miňa Stocha. Fotografie z nájdete v našej fotogalérii.

Šaráda
12274361_859964394102130_7118672564845573624_nPri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v CVČ Domino sa uskutočnila “Šaráda 2015”, obľúbené stretnutie mládeže základných a stredných škôl.Do zábavnej súťaže bolo zapojených 16 šikovných dvojíc. Našu školu zastupovali chlapci : Martin z 9.A a Mário z 8.A. Sedem veselých disciplín postupne hravo zvládli a obsadili krásne 2. miesto.12313959_859964600768776_4158478731607299221_n
Spolupráca s Univerzitou Konštantína Filozofa
DSCN0505Naša škola nadviazala spoluprácu s UKF- Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Ústavu romologických štúdií. Každý týždeň študenti UKF prichádzajú do tried so zaujímavými aktivitami a témami ako sú napíklad :

  • Ako si predstavujem mimozemšťana
  • Šikovné ručičky- tvorba z korálok
  • Popletené slová
  • Origami, skladačky z papiera
  • Mikulášske tradície
  • Asertívne správanie a riešenie konfliktov

 

Deň Jablka
DSCN0497Dňa 23.10. pani učiteľka Mgr. Lucia Komžíková so svojou triedou zorganizovala kultúrny program s výtvarnou tématikou ku dňu jablka, kde zapojila všetky triedy prvého stupňa s triednymi učiteľkami.Na úvod si deti zaspievali, zarecitovali a vypočuli bábkovú rozprávku. Každá trieda vytvorila plagát k danej téme podľa inštrukcií. Po od prezentovaní prác sa žiaci zúčastnili športových hier. Na záver s pochvalnými listami, medailami a s úsmevom na perách sa zahryzli do jabĺčok.
Besedastop
Dňa 13.10. 2015 sa na našej škole uskutočnila beseda so združením STROM. Interaktívna skupinová prednáška bola zameraná na tému Obchodovanie s ľuďmi. Poučila žiakov, ako sa najlepšie vyhýbať a ochrániť pred nástrahami obchodovania s ľuďmi.
Október – Mesiac úcty
ob1 22. októbra 2015 sa na našej škole konala beseda s Mgr. Darinou Čaprnkovou, bývalou riaditeľkou CVČ Domino. Mgr. Čaprnková porozprávala žiakom o svojom aktívnom zaujímavom živote kedysi aj dnes. Na záver besedy Mgr. Čaprnková popriala deťom veľa úspechov v škole aj mimo nej.
Rok 2015 – Rok Ľudovíta Štúra
”Zapomeň, drahá, zapomeň jinocha, nade nímž mraky se bouřlivě shání. Zapomeń, drahá, zapomeň na hocha, jenž ti posílá bolně rožehnání. On na vše světa zapomene slasti, jenom, nikdy, jen nikdy o své vlasti!”
ludovit sturLudevit Velislav Štúr
28. október 1815 Uhrovec – 12. január 1856 Modra – slovenský národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, pedagóg, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor. V slovenskej literatúre a kultúre mu patrí popredné miesto.Pri tejto príležitosti sa v našom meste konajú rôzne kultúrne podujatia. Jedným z nich bolo literárno – hudobné pásmo v nitrianskej synagóge, na ktorom sa zúčastnili žiaci V. – IX. ročníka. Dozvedeli sa tak mnoho zaujímavých informácií o živote a tvorbe tohto významného kultúrneho dejateľa. Zlatým klincom programu bol prekrásny umelecký prednes p. Jozefa Šimonoviča, bývalého herca Divadla Andreja Bagara a predstaviteľa Ľudovíta Štúra vo filme Anička Jurkovičová.
Čin – čin
Bol raz jeden vrabčiak malý, Čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal: Čimčara! A žil iba od jara. V malom domku, krytom slamou, býval s tatom, býval s mamou. čin čin obvr.Bez starosti, veselo, ako sa im zachcelo. Že bol smelý, že bol malý, doma si ho radi mali. Vonku v kriku, v rozbroji, doma žil si v pokoji. Iba ráno, veru áno, plač a krik bol každé ráno. Večer sa mu nechce spať, ráno zase hore vstať..6. októbra 2015 žiaci nultého až štvrtého ročníka navštívili Staré divadlo Karola Spišáka, aby si pozreli obnovenú premiéru veselej rozprávočky o malom nezbednom vrabčiakovi. Čimčarom ho nazývali. Večne kríkal čimčara, a žil iba od jara…Veršované bábkové predstavenie s pesničkami žiakom porozprávalo poetický príbeh o roztopašnom vrabcovi , jeho láske ku krásnej vrabčici, ich svadbe, stavbe hniezda a dospievaní. Tento príbeh Ľudmily Podjavorinskej zabáva a vychováva všetky generácie slovenských detí od roku 1943.
Pipi, dlhá pančuchapipi1
Kto by nepoznal známy príbeh Astrid Lindgrenovej o nezbednom opustenom dievčatku. Zuajímavý námet zdramatizovali umelci zo Starého divadla Karola Spišáka 21.09.2015 mohli milé divadielko vidieť všetci žiaci našej školy. Veselé predstavenie plne príjemnej hudby a úsmevného slova sa páčilo nielen žiakom, ale aj pani učiteľkám.
Deň polícieplagat-policia
Ukážky sebaobrany, zásah poriadkových jednotiek, spoluprácu záchranných zložiek pri dopravnej nehode, rukojemnícku drámu, nízky prelet lietadiel, zoskok parašutistov, zneškodnenie páchateľov… To všetko mohli vidieť naši žiaci 18. septembra 2015 počas Dňa polície na voľnom priestranstve pred Divadlom Andreja Bagara. Zaujímavé ukážky boli umocnené hodnotnými vystúpeniami známych spevákov a hudobných skupín.Vydarená akcia bola príjemným zakončením náročného týždňa.