Zdravé regióny

V mesiaci september sa našej škole zorganizovali stretnutia, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pod vedením asistentov osvety zdravia. Boli zamerané na prevenciu pred ochorením COVID- 19.