Mikuláš

Snímka01  6. decembra 2019 deti netrpezlivo čakali príchod Mikuláša.Veselú akciu pre našich žiakov pripravilo Domino,CVČ. Veselý Mikuláš sa deťom prihovoril milými slovami a za pestré piesne a básne ktoré si žiaci pre neho pripravili ,ich odmenil sladkými maškrtami.