Červené stužky

IMG_1768

27. novembra 2019 sa na našej škole konala beseda pre žiakov VI. a VII. ročníka  na tému “Prevencia HIV, AIDS ” v rámci kampane Červené stužky. Poučný výklad prednášajúcich bol vhodne doplnený zaujímavými filmovými ukážkami.