Burza informácií

25. októbra 2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej uskutočnila “Burza informácií” pútavej akcii sa zúčastnili naši ôsmaci a deviataci. Zaujímavá prezentácia bola realizovaná v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov ZŠ, s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce.