Super star

Super star , obľúbená spevácka súťaž, sa na našej škole koná každoročne. Tak tomu bolo aj tento školský rok.Žiaci spievali rómsky aj slovensky. Prvenstvo obsadil talentovaný siedmak Peter Lakatoš. Cenu sympatie získal piatak Frederik Lakatoš.

images (1)