Dunajská delta

Každoročne medzi žiakov prichádza dvojica prednášajúcich, pani Mária Beneová a pán Vladimír Kmeť, členovia OZ Maximiliána Hella .16. mája 2019 deťom V.-IX. ročníka pútavo porozprávali o Dunajskej delte, druhej najväčšej v Európe.Pútavý výklad bol obohatený s videoprojekciou.

stiahnuť