Koncert

Žiaci štvrtého až deviateho ročníka mali jedinečnú možnosť zúčastniť sa na výchovnom koncerte študentov Súkromného konzervatória Heleny Madariovej. 2.mája 2019 obdivovali nadanie mladých umelcov dramatického, speváckeho, tanečného aj hudobného odboru.

images (1)