Deň vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravila skvelú prezentáciu svetového dňa vody na Svätoplukovom námestí. Naši žiaci sa zapojili do zábavných hier a súťaží.Odmenení boli farebnými balónikmi a modrými perami.

18-03-2019_12-41-22_crop