Pravda o drogách

Žiaci V.-IX. ročníka sa zúčastnili na besede ” Pravda o drogách “. Prednášajúci Peter Rempov deťom porozprával o nebezpečenstve drog. Pútavý výklad umocnil vhodným dokumentárnym filmom. Záver besedy patril zaujímavým otázkam, na ktoré naši žiaci, podľa svojich možností, odpovedali.

stiahnuť (2)