Deti deťom

Talentovaní žiaci našej školy, šikovní speváci a recitátori, pobavili svojím vianočným programom detičky v materskej škole. Predškoláci v MŠ na Rázusovej ulici sa vystúpeniu veľmi potešili.Milé básne a krásne piesne o Vianociach ocenili radostným potleskom.

 

17027737