Spev kolied

Žiaci našej školy spievajú veľmi radi. 10.decembra 2018 sa stretli šikovní speváci , aby si zanôtili prekrásne vianočné piesne. Spievali slovensky aj rómsky. Príjemné spevácke stretnutie zakončili hymnou Vianoc, Tichá noc – Počaky rad.

stiahnuť (1)