Červené stužky

30. novembra 2018 sa na našej škole konali besedy ku kampani Červené stužky.Okruhy poučných výkladov pre žiakov IV.-VIII. ročníka boli nasledujúce : – HIV / AIDS , – Duševné zdravie, – Obchodovanie s ľuďmi.

Žiakov tieto tém zaujali. Doplnené boli filmovými ukážkami.       CS