Nezober drogu

Každoročne prichádza medzi žiakov našej školy Dr. Mrázová, aby žiakom vhodnou formou porozprávala o nebezpečenstve drog. V novembri 2018 besedovala so žiakmi 5.-7.. ročníka.

stiahnuť