Burza informácií

26.októbra 2018 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili na jedinečnej akcii v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej.Burza informácií bola zameraná na prezentáciu stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji.Realizovaná bola v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl.

hdimg2083b1fd31a258a669e0fea4b2cdf6