Super star

Super star , obľúbená spevácka súťaž, sa na našej škole koná každoročne. Tak tomu bolo aj tento školský rok.Žiaci spievali rómsky aj slovensky. Prvenstvo obsadil talentovaný siedmak Peter Lakatoš. Cenu sympatie získal piatak Frederik Lakatoš.

images (1)

Moje telo

3. júna 2019 sa žiaci V.-IX. ročníka zúčastnili na veľkolepej výstave Moje telo v OC Mlyny. Výstava obsahovala 7 náučných stanovíšť. Žiaci tak mohli nahliadnuť do tajov fungovania ľudského tela . Poučná výstava bola krásnym spestrením horúceho dňa.

4255846_600x400

Ocenenie

Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku vyhlásilo výtvarnú súťaž  “Rusko mojimi farbičkami. Ruské rozprávky”.    Za našu školu sa v 2. kategórii umiestnil na 1. mieste Emil Dotko z V.A triedy a v 3. kategórii na 2. mieste sa umiestnil Jozef Bihari z VIII.A triedy.

Žiaci boli ocenení vecnými cenami. Gratulujeme!

Rusko-slider

Dunajská delta

Každoročne medzi žiakov prichádza dvojica prednášajúcich, pani Mária Beneová a pán Vladimír Kmeť, členovia OZ Maximiliána Hella .16. mája 2019 deťom V.-IX. ročníka pútavo porozprávali o Dunajskej delte, druhej najväčšej v Európe.Pútavý výklad bol obohatený s videoprojekciou.

stiahnuť

Koncert

Žiaci štvrtého až deviateho ročníka mali jedinečnú možnosť zúčastniť sa na výchovnom koncerte študentov Súkromného konzervatória Heleny Madariovej. 2.mája 2019 obdivovali nadanie mladých umelcov dramatického, speváckeho, tanečného aj hudobného odboru.

images (1)

 

Ocenenie

Pri príležitosti svetového dňa vody Svetového dňa vody  Západoslovenská vodárenská spoločnosť zorganizovala výtvarnú súťaž  pre žiakov základných škôl. Našu školu krásne reprezentoval  Sergej Bihary , žiak VII.A triedy. Pod vedením Mgr. Nichtovej nakreslil nádhernú prácu, ktorú porota ocenila diplomom a vecným darom.

thumbnail (1)thumbnail

 

Deň vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravila skvelú prezentáciu svetového dňa vody na Svätoplukovom námestí. Naši žiaci sa zapojili do zábavných hier a súťaží.Odmenení boli farebnými balónikmi a modrými perami.

18-03-2019_12-41-22_crop

Ekotop film

V rámci filmového festivalu Ekotopfim – Envirofilm sa žiaci 0.- IV.ročníka zúčastnili v OC Galéria Mlyny- Cinemas 20.3.02019 na premietaní filmov :

Zem v mojich rukách bez vody

Boxík v prírode

Na linke je príroda

Život na vlásku

15-03-2019_09-46-28_crop

Pravda o drogách

Žiaci V.-IX. ročníka sa zúčastnili na besede ” Pravda o drogách “. Prednášajúci Peter Rempov deťom porozprával o nebezpečenstve drog. Pútavý výklad umocnil vhodným dokumentárnym filmom. Záver besedy patril zaujímavým otázkam, na ktoré naši žiaci, podľa svojich možností, odpovedali.

stiahnuť (2)

Misijný dom

Na návštevu Misijného domu sa naši žiaci vždy tešia. Pod vedením triednych učiteliek ho navštívili aj  12. marca 2019.Prehliadka múzea a premietanie filmov sa žiakom veľmi páčila.Žiaci II.stupňa absolvovali aj ” krížovú cestu ” na Kalváriu. Prechádzku im zaujímavým výkladom umocnil Mgr. Tomáš Gerboc, vyučujúci náboženskú výchovu.   17-07-2013_09-19-31_crop