Ocenenie

Pri príležitosti svetového dňa vody Svetového dňa vody  Západoslovenská vodárenská spoločnosť zorganizovala výtvarnú súťaž  pre žiakov základných škôl. Našu školu krásne reprezentoval  Sergej Bihary , žiak VII.A triedy. Pod vedením Mgr. Nichtovej nakreslil nádhernú prácu, ktorú porota ocenila diplomom a vecným darom.

thumbnail (1)thumbnail

 

Deň vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravila skvelú prezentáciu svetového dňa vody na Svätoplukovom námestí. Naši žiaci sa zapojili do zábavných hier a súťaží.Odmenení boli farebnými balónikmi a modrými perami.

18-03-2019_12-41-22_crop

Ekotop film

V rámci filmového festivalu Ekotopfim – Envirofilm sa žiaci 0.- IV.ročníka zúčastnili v OC Galéria Mlyny- Cinemas 20.3.02019 na premietaní filmov :

Zem v mojich rukách bez vody

Boxík v prírode

Na linke je príroda

Život na vlásku

15-03-2019_09-46-28_crop

Pravda o drogách

Žiaci V.-IX. ročníka sa zúčastnili na besede ” Pravda o drogách “. Prednášajúci Peter Rempov deťom porozprával o nebezpečenstve drog. Pútavý výklad umocnil vhodným dokumentárnym filmom. Záver besedy patril zaujímavým otázkam, na ktoré naši žiaci, podľa svojich možností, odpovedali.

stiahnuť (2)

Misijný dom

Na návštevu Misijného domu sa naši žiaci vždy tešia. Pod vedením triednych učiteliek ho navštívili aj  12. marca 2019.Prehliadka múzea a premietanie filmov sa žiakom veľmi páčila.Žiaci II.stupňa absolvovali aj ” krížovú cestu ” na Kalváriu. Prechádzku im zaujímavým výkladom umocnil Mgr. Tomáš Gerboc, vyučujúci náboženskú výchovu.   17-07-2013_09-19-31_crop

Vesmír očami detí

Adrán Lakatoš ,žiak VIII.A triedy, získal nádherné ocenenie vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí.KOS, ktoré usporiadalo aj v tomto školskom roku obľúbenú súťaž, ocenilo najlepšie práce v troch kategóriách. K úspechu srdečne blahoželáme!

thumbnail

Deti deťom

Talentovaní žiaci našej školy, šikovní speváci a recitátori, pobavili svojím vianočným programom detičky v materskej škole. Predškoláci v MŠ na Rázusovej ulici sa vystúpeniu veľmi potešili.Milé básne a krásne piesne o Vianociach ocenili radostným potleskom.

 

17027737

Spev kolied

Žiaci našej školy spievajú veľmi radi. 10.decembra 2018 sa stretli šikovní speváci , aby si zanôtili prekrásne vianočné piesne. Spievali slovensky aj rómsky. Príjemné spevácke stretnutie zakončili hymnou Vianoc, Tichá noc – Počaky rad.

stiahnuť (1)

Červené stužky

30. novembra 2018 sa na našej škole konali besedy ku kampani Červené stužky.Okruhy poučných výkladov pre žiakov IV.-VIII. ročníka boli nasledujúce : – HIV / AIDS , – Duševné zdravie, – Obchodovanie s ľuďmi.

Žiakov tieto tém zaujali. Doplnené boli filmovými ukážkami.       CS