Od 10.1. 2022 prezenčná forma vyučovania. NAŠA NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA : www.zskrcmeryho.edupage.org

Meno školy: Základná škola
Email školy: sekretariat@zskrcmeryho.sk
Telefón: 037 / 77 20 679
Adresa školy: ul. Krčméryho 2
949 01 Nitra