Prevzatie vysvedčení – 30. 6. 2020 v čase od 8.00-10.00 hodiny. V uvedenom čase si žiaci môžu odniesť všetky potrebné veci ( hygienické potreby, prezúvky,..) Vstup do budovy školy bude povolený len žiakom ZŠ, nie rodičom !!!

Meno školy: Základná škola
Email školy: sekretariat@zskrcmeryho.sk
Telefón: 037 / 77 20 679
Adresa školy: ul. Krčméryho 2
949 01 Nitra