Domov

Meno školy: Základná škola
Email školy: sekretariat@zskrcmeryho.sk
Telefón: 037 / 77 20 679
Adresa školy: ul. Krčméryho 2
949 01 Nitra